Εισιτήρια / Tickets

Κόστος συμμετοχής κατ' άτομο:

  • Μέλη ΣΔΕ                                                              100€ (προ ΦΠΑ 24%)
  • Μέλη ΕΔΕΕ, IAB HELLAS, ΕΝΕΔ                         100€ (προ ΦΠΑ 24%)
  • Μη μέλη                                                                 120€ (προ ΦΠΑ 24%)

Εγγραφείτε πρώτοι και κερδίστε ένα από τα 150 βιβλία «Trend-Driven Innovation» των David Mattin, Henry Mason, Maxwell Luthy και Delia Dumitrescu (www.trenddriveninnovation.com

Cost of participation per person:

  • Hellenic Advertisers Association members           100€ (net of VAT 24%) 
  • Members EDEE (HACA), IAB HELLAS, ENED    100€ (net of VAT 24%)
  • Non-members                                                       120€ (net of VAT 24%)

Register first to win one of the 150 copies of the book «Trend-Driven Innovation» by David Mattin, Henry Mason, Maxwell Luthy and Delia Dumitrescu (www.trenddriveninnovation.com

Digital Transformation.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!